ZEO Nobilis >

Program zaštite prirode Međimurja

U mjesecu ožujku 2006. godine, udruga ZEO Nobilis pokrenula je dugo pripremani Program zaštite prirode, fokusiran na očuvanje i promociju vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti Međimurja. Parcijalne aktivnosti i projekti na ovom tematskom polju, ZEON je provodio od samog osnutka udruge (1994. godine), no od sada se te aktivnosti provode u sklopu posebnog programa.


Ciljevi Programa ostvarivat će se kroz različite aktivnosti stručnjaka i volontera, kroz njihov rad na istraživanju, vrednovanju i promidžbi međimurske prirodne baštine. Posebna pažnja usmjerit će se na postojeće posebnosti prirode u Međimurju, te na osvješćivanje javnosti o postojanju tih vrijednosti (jer su široj javnosti još uvijek nedovoljno poznate). U ostvarivanju ciljeva Programa, ZEON će surađivati s drugim srodnim udrugama i institucijama, posebno onima koje svoju misiju ostvaruju kroz praktično djelovanje na terenu.

Financiranje Programa i pripadajućih aktivnosti uklopit će se u godišnji proračun udruge odnosno sredstva za realizaciju programa tražit će se putem posebnih projekata i putem donacija iz privatnog sektora. Aktivnosti poput pošumljavanja ili obnove degradiranih staništa već se provode u suradnji s nekim javnim poduzećima iz Međimurja, a takvu praksu potrebno je nastaviti i proširiti na sve dijelove Međimurja.

Programi zaštite prirode odnosno programi u kojima ciljana grupa korisnika nije društvena skupina, slabije su zastupljeni kod donatora koji potiču hrvatsku društvenu tranziciju (što je i logično). Republika Hrvatska zaštitu prirode provodi putem nacionalnih i regionalnih Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, dok su projekti i programi nevladinog sektora relativno slabo financirani iz sredstava državnog proračuna. Nešto više pažnje svojoj prirodnoj baštini pridaju regije (županije), pa upravo na toj razini treba tražiti potencijalne izvore financiranja programa i projekata zaštite prirode koja je Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/2005) definirana kao sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Voditelj Programa je (u start-up fazi) Siniša Golub, direktor udruge ZEON.

Novosti i najava akcija i projekata u Programu biti će objavljeni na: www.vodenica.net

Pregled propisa u zaštiti prirode (međunarodni i domaći):
http://www.min-kulture.hr/priroda/propisi/propisiprovedba_fr.htm

Linkovi hrvatskih institucija u zaštiti prirode:
Državni zavod za zaštitu prirode: www.dzzp.hr
Ministarstvo kulture: www.min-kulture.hr

Skinite naše tiskovine vezane uz zaštitu prirode (PDF):
Plakat 1: Međimurska priroda (biološka i krajobrazna raznolikost)
Plakat 2: Crnakasta sasa (ugrožena biljna vrsta)

Letak 1: Crnakasta sasa (ugrožena biljna vrsta)

Sova