"Uspostavljanje partnerstva između državne uprave i nevladinog sektora u zaštiti okoliša Međimurske županije" [opširnije]  
   
    Časopis NOBILIS
  pokrenut 1994. godine, a do danas je izašlo 19 brojeva. Trenutna dinamika izlaženja jest tromjesečno. Časopis je regionalno orijentiran, te obrađuje tematiku vezanu uz ekologiju i zaštitu prirode, zatim pitanja vezana uz razvoj civilnog društva, pitanja mladih i kulturološke teme. Vidi posebnu stranicu časopisa.
 
   
BILTEN Zelenog Foruma    
ZEON je nakladnik hrvatskog tromjesečnika koji prati rad nevladinih udruga s područja zaštite okoliša. Bilten se tiska u Međimurju od rujna 2001. godine, u nakladi od 2.000 komada po broju. Dostupan je svim okolišnim udrugama, besplatno, a dostavlja se na traženje (kontaktirajte nas mailom).    
 
   
    Edukacijski ekološki centar NERKA
  nastao 2001. godine, kao sjedinjeni koncept svih edukativnih programa koje članstvo udruge ZEON provodi od 1998. godine. Centar ima svoju terensku bazu na jezeru Ribnjak u Šenkovcu. U sklopu tog projekta održavaju se radionice, ekologijski i radni kampovi, te svi drugi oblici odgoja i obrazovanja za okoliš. Aktualnosti vezane uz rad Centra potražite na linku INFO. [opširnije]
 
   
SOVA NOBILISKA    
trajni program popularizacije zaštite sova u Međimurju. Projekt je pokrenut 1998. godine. Okosnicu projekta čini maskota udruge ZEON, unikatna keramička rukotvorina "Sova Nobiliska" koja se izrađuje i prodaje u ograničenim količinama. Ukupni prihod od prodaje sova usmjerava se u razvoj novih projekata centra NERKA.  
 
   
    Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša
    Svjetski dan zaštite vlažnih staništa, Svjetski dan voda, Dan Planeta Zemlje, Dan zaštite čovjekova okoliša, Međunarodni dan zaštite biološke raznolikosti, itd. Vidi aktualni link!
 
   
MEKA - Međimurski ekološki centar    
ZEON je jedan od osnivača Međimurskog ekološkog centra koji okuplja agilne udruge i pojedince na zajedničkim projektima zaštite prirode i okoliša Međimurja.  
 
   
    Međimurje - Zemlja između voda©
    trajni program predstavljanja Međimurja kao turističke destinacije, s vrijednim lokalitetima prirodne i kulturne baštine. Poticanje zaštite krajolika rijeke Mure, nakladništvo razglednica, plakata i brošura, te ostale akcije održivog razvoja.
 
   
www.vodenica.net    
Okolišni e-zine kojeg je pokrenula udruga ZEON, od rujna 2002. godine svakodnevno donosi novosti vezane uz rad hrvatskog okolišnog pokreta, ali i linkove na niz kvalitetnih sadržaja koji vam omogućuju lakše pronalaženje traženih informacija. Uz primjenu moderne uređivačke koncepcije i pristupa tematici, vodenica.net bit će otvorena svima koji svoju informaciju žele predati javnosti, ali i onima koji traže najbrži put do prirodi bliskih sadržaja. Za kvalitetu sadržaja jamče priznata imena urednika i suradnika, koji svoje znanje i praktično iskustvo ulažu u ovaj novi projekt. [opširnije]  
 
   
    Program zaštite rijeke Mure
    višegodišnji program usmjeren na senzibiliziranje javnosti i lobiranje s ciljem postizanja trajne zakonske zaštite najsjevernije hrvatske rijeke, u suradnji sa općinama uz Muru. Dosadašnji uspjesi su vidljivi: MURA zaštićena kao značajni krajolik, i pokrenuti pilot-projekti edukacije stanovništva uz Muru (uz potporu MZOPU)
 
   
Kampanja "Kam se koje smeće meče"    

pokriva 60% stanovništva Međimurja, s ciljem edukacije o potrebi odvojenog sakupljanja, odlaganja i vraćanja u reciklaži proces. Suradnja sa GKP "Čakom"

   
 
   
    Zelena Agenda
    je projekt koji je višegodišnji, usmjeren na razradu strategije održivog razvoja lokanih zajednica po principima Lokalne agende 21, u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave: Grad Čakovec, Općina Šenkovec, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Nedelišće, Općina Podturen. Ovo je jedan od najznačajnijih okolišnih projekata (s dugoročnim efektom)
 
   
Zeleni telefon    
Projektom Zeleni telefon, koju udruga ZEON provodi u suradnji sa još 9 udruga za zaštitu okoliša iz Hrvatske, potiče se učešće javnosti u rješavanju problema lokalne zajednice. Mrežu zelenih telefona Hrvatske čine nevladine udruge za zaštitu okoliša iz Opatije, Pule, Zagreba, Karlovca, Osijeka, Zadra, Splita, Vinkovaca, Varaždina i Čakovca s ciljem rješavanja problema okoliša uključivanjem građana u procese odlučivanja putem prijava na jedinstveni telefonski broj 062/ 123-456.
Na ovaj način razvija se bolja komunikacija između građana, udruga za zaštitu okoliša i relevantnih nadležnih institucija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Ovim putem apeliramo sve građane da se aktivno uključe u rješavanje problema lokalne zajednice prijavljivanjem svih vrsta zagađenja, devastacija kao i ostalih slučajeva kojim se narušava ekološka ravnoteža ili ugrožava zdravlje građana, na broj zelenog telefona kako bi zajedno pridonijeli njihovom rješavanju!
  Zeleni telefon
 
 
     
  .....o nobilisu.....projekti.....časopis.....info.....fotografija mjeseca.....
.....linkovi.....ljudi.....kontakti.....